Obaveštenja

Obaveštenje o izmeni opštih akata

U skladu sa Resenjem Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije broj 2/1-119-440/4-23 od 24.03.2023.godine koje nam je dostavljeno 29.03.2023.godine, o davanju saglasnosti na izmene opstih akata investicionog drustva Prudence capital ad. Beograd u postupku uskladivanja sa Zakonom o trZistu kapitala, Brokersko dilersko drustvo Prudence Capital a.d. Beograd OBAVESTAVA celokupnu investicionu javnost,...

Obaveštenje klijentima o organizaciji rada za vreme COVID-19

Brokersko dilersko društvo PRUDENCE CAPITAL a.d. Beograd (u daljem tekstu PRUDENCE CAPITAL) nastavlja da obavlja aktivnosti u skladu sa relevantnim okolnostima, uz poštovanje mera propisanih od strane Vlade Republike Srbije, a koje se odnose na bolest COVID-19 (bolest izazvana korona virusom). PRUDENCE CAPITAL je preduzeo sve neophodne mere da zaštiti zdravlje...

Obaveštenje o promeni sedišta BDD Prudence Capital a.d. Beograd

Obaveštavamo Vas da će ubuduće, novo sedište brokersko-dilerskog društva PRUDENCE CAPITAL a.d. Beograd biti na adresi: SQUARE 43 Ul. Milutina Milankovića 1K/III sprat/18, 11070 Novi Beograd. Svi ostali poslovni podaci (telefoni, e-mail adrese, sajt, matični broj i PIB) ostaju isti, a dosadašnji zaključeni ugovori ostaju na snazi. Očekujemo Vas u našim novim prostorijama. S poštovanjem, PRUDENCE...

Obaveštenje za akcionare i bivše akcionare u vezi sa isplatom po osnovu dividende i prinudnog otkupa akcija

BDD Prudence Capital a.d. Beograd ovim putem obaveštava bivše akcionare koji nisu preuzeli novac po osnovu prinudnog otkupa akcija sledećih privrednih društava/izdavaoca: Diva Trade ad Valjevo, TP Srbija ad Kragujevac, Bazar ad Novi Sad, Energoprojekt Visokogradnja ad Beograd, Zvezda Helios ad Gornji Milanovac, Ishrana ad Smederevo, Topola ad Banatska Topola, Alfa...

Delta Broker promenio vlasnika i postao Prudence Capital

Delta Broker a.d. Beograd menja ime u Prudence Capital a.d. Beograd, nakon ranijeg preuzimanja kompanije od strane Holding kompanije Blumark Investments a.d. Beograd. Promena naziva predstavlja važan korak u daljem poslovanju i tržišnom repozicioniranju koje će biti usmereno ka proširenju usluga i unapređenju kvaliteta. Pored dosadašnjeg spektra usluga koje uključuju...

Arhiva – Opštia Akta

Pravilnik o politikama izvršenja naloga Pravilnik o tarifi Rešenje o promeni Statuta i imena Informacije za klijente o Fondu za zastitu investitora Obaveštenje o zaštiti podataka ličnosti Procedura za upravljanje sukobom interesa Radno vreme Pravilnik za prituzbe klijenata Rešenje o davanju dozvole Pravila i procedure poslovanja Informacije koje se...