Obaveštenje o promeni sedišta BDD Prudence Capital a.d. Beograd

Obaveštavamo Vas da će ubuduće, novo sedište brokersko-dilerskog društva PRUDENCE CAPITAL a.d. Beograd biti na adresi:

  • SQUARE 43
    Ul. Milutina Milankovića 1K/III sprat/18,
    11070 Novi Beograd.

Svi ostali poslovni podaci (telefoni, e-mail adrese, sajt, matični broj i PIB) ostaju isti, a dosadašnji zaključeni ugovori ostaju na snazi.

Očekujemo Vas u našim novim prostorijama.

S poštovanjem,
PRUDENCE CAPITAL AD