Naši principi ulaganja

Radi lakšeg razumevanja koncepta rada sa klijentima, koji žele da ulažu u inostrane hartije od vrednosti, važno je znati sledeće:

  • Klijenti koji žele da ulažu kod nas, otvaraju sopstveni devizni račun za trgovanje u domaćoj banci, koja je deo vodeće evropske bankarske grupe.
  • Prudence Capital nema nikakvog dodira sa novcem klijenata. Klijent Banci prilaže Ugovor o obavljanju brokerskih poslova, kojim zapravo Banku obaveštava da će Prudence Capital davati naloge za kupovinu i prodaju akcija. Prudence Capital, kao ni banka, nemaju nikakvu drugu mogućnost za raspolaganjem novcem koji pripada klijentima.
  • Ako klijent ima potrebu za delimičnim ili potpunim povlačenjem novca, deo koji je na računu može se podići odmah! Za deo koji je u akcijama, daje se nalog za prodaju akcija, koji se izvršava odmah, a berza uplaćuje novac na račun klijenta u roku od 48 sati.

Proizvodi u koje se moze ulagati

  • Iako ne postoji minimalni iznos za ulaganje, celokupni profil kompanije ukazuje da ona nije okrenuta viskokošpekulativnim proizvodima i klijentima koji očekuju da sa nekim manjim iznosima novca zarade čitavo bogatstvo.
  • Ne otvaramo demo račune i ne nudimo CFD ili FX ugovore, marginske ugovore i sl. Po statistikama 50-80% ulagača na ovim proizvodima izgubi sav novac u roku od 6 meseci.
  • Fjučersima i opcijama trgujemo samo u delu poslovanja koji se obavlja našim novcem i za naš račun (dilerski poslovi).

Detaljnije:

Akcije DA
ETF DA
Obveznice DA
Robe DA (kroz odgovarajuće ETF-ove)
Zlato DA (kroz odgovarajuće ETF-ove)
Nafta DA (kroz odgovarajuće ETF-ove)
Kriptovalute DA (kroz odgovarajuće ETF-ove)
FX parovi NE
CFD NE
Opcije NE
Short selling NE