Obaveštenje klijentima o organizaciji rada za vreme COVID-19

Brokersko dilersko društvo PRUDENCE CAPITAL a.d. Beograd (u daljem tekstu PRUDENCE CAPITAL) nastavlja da obavlja aktivnosti u skladu sa relevantnim okolnostima, uz poštovanje mera propisanih od strane Vlade Republike Srbije, a koje se odnose na bolest COVID-19 (bolest izazvana korona virusom).

PRUDENCE CAPITAL je preduzeo sve neophodne mere da zaštiti zdravlje svojih klijenata i zaposlenih, stoga je organizovan rad u skladu sa preporukama, kako bi se omogućilo efikasno funkcionisanje tržišta kapitala i svih usluga koje PRUDENCE CAPITAL pruža svojim klijentima inače.

S tim u vezi, poželjno je da se sva komunikacija sa klijentima odvija preko telefona ili putem elektronske pošte. Ukoliko je fizički dolazak neophodan, potrebno je da primenite sve propisane mere prevencije o zaštiti od korona virusa noseći zaštitnu masku za lice i zaštitne rukavice.

Naši zaposleni su na raspolaganju svim sadašnjim i budućim klijentima putem elektronske pošte (email: office@prudencecapital.rs) i telefona 011/6149-338, 6149-340.

Pozivamo Vas da brinete o svojoj sigurnosti, poštujete mere prevencije i sve svoje poslove u vezi sa tržištem kapitala završite na preporučene načine.