Tarifnik

Tarifnik za direktno trgovanje preko online platforme

Finansijski instrument : Akcije / ETF

Tržište Iznos provizije Min. provizija po nalogu
USA $0.02/akciji 10 USD
Evrozona 0.2% istrgovane vrednosti 15 EUR
Švajcarska 0.2% istrgovane vrednosti 20 CHF
Velika Britanija 0.2% istrgovane vrednosti 20 GBP
Kanada CAD 0.02/akciji 15 CAD
Australija 0.5% istrgovane vrednosti 20 AUD
Hong Kong 0.5% istrgovane vrednosti 100 HKD

Finansijski instrument : CFD

Tržište Iznos provizije Min. provizija po nalogu
USA $0.02/ugovoru 10 USD
Evrozona 0.2% istrgovane vrednosti 10 EUR
Velika Britanija 0.2% istrgovane vrednosti 10 GBP
Australija 0.3% istrgovane vrednosti 15 AUD

Finansijski instrument : Fjučersi

Tržište Iznos provizije Min. provizija po nalogu
USA $5/fjučersu 10 USD
Evrozona EUR 5 / fjučersu 10 EUR
Švajcarska CHF 5 / fjučersu 10 CHF
Velika Britanija GBP 5 / fjučersu 15 GBP
Kanada CAD 5/fjučersu 15 CAD
Australija AUD 5 / fjučersu 15 AUD
Hong Kong HKD 50 / fjučersu 100 HKD

Finansijski instrument : Opcije

Tržište Iznos provizije Min. provizija po nalogu
USA $2/opciji 10 USD
Evrozona EUR 5 / opciji 10 EUR
Velika Britanija GBP 5 / opciji 10 GBP
Kanada CAD 5/opciji 15 CAD
Australija AUD 5 / opciji 15 AUD
Hong Kong HKD 50 / opciji 100 HKD

Finansijski instrument : Obveznice

Tržište Iznos provizije Min. provizija po nalogu
USA 0.2% istrgovane vrednosti 10 USD
Evrozona 0.2% istrgovane vrednosti 10 EUR
Hong Kong 0.2% istrgovane vrednosti 200 HKD

Finansijski instrument : FX

Tržište Iznos provizije Min. provizija po nalogu
Global 0.01% nominalne vrednosti 10 USD

Finansijski instrument : Plemeniti metali (zlato i srebro)

Tržište Iznos provizije Min. provizija po nalogu
Global 0.3% trgovane vrednosti 15 USD

Marginski računi : Troškovi finansiranja

Valuta Iznos kamatne stope
USD 1.5% + Referentna kamatna stopa FED
EUR 1.5% + Referentna kamatna stopa ECB
CHF 1.5% + Referentna kamatna stopa SNB
GBP 1.5% + Referentna kamatna stopa BoE
CAD 1.5% + Referentna kamatna stopa CCB
AUD 2% + Referentna kamatna stopa RBoA
HKD 2% + Referentna kamatna stopa HKMA

* Ukoliko je obračunati iznos provizije primenom varijabilne stope niži od minmalne provizije, primenjuje se minimalna provizija

Prilikom otvaranja/vođenja računa, naplaćuju se i sledeći troškovi:

  1. Naknada prilikom kreiranja naloga na trgovačkoj platformi/inicijalnog naloga za deponovanje sredstava, popunjavanje KYC formulara – jednokratno 100 EUR
  2. Naknada za prenos hartija od vrednosti na drugi vlasnički račun – 25 EUR po ISIN-u

Klijent takođe plaća troškove usluga platnog prometa prilikom deponovanja sredstava na trgovački račun Iznos ovih troškova zavisi od tarifnika komercijalnih banaka i nije pod kontrolom Prudence Capital-a.

Kod klijenata koji nisu klasifikovani kao profesionalni, partnerska brokerska kuća može zahtevati dodatnu proveru informisanosti klijenta o svim rizicima povezanim sa trgovanjem finansijskim instrumentima.

Tarifnik za trgovanje preko kastodi banke

Prilikom otvaranja/vođenja računa, naplaćuju se sledeći troškovi:

  1. Naknada prilikom trgovanja – 0.5% od trgovane vrednosti finansijskog instrumenta
  2. Naknada za administriranje računa, 0.2% godišnje od prosečne vrednosti portfelja
  3. Naknada za prenos hartija od vrednosti na drugi vlasnički račun – 25 EUR po ISIN-u

Klijent takođe plaća troškove usluga platnog prometa prilikom deponovanja sredstava na trgovački račun.

Iznos ovih troškova zavisi od tarifnika komercijalnih banaka i nije pod kontrolom Prudence Capital-a.

*Ovaj Tarifnik stupa na snagu protekom roka od osam dana od dana objavljivanja na sajtu Drustva, a primenjivaće se od 13.02.2023.godine.