full screen background image
Savetodavne usluge u procesu preuzimanja

PRUDENCE CAPITAL A.D. Beograd pruža usluge ponuđačima u vezi sa lansiranjem ponuda za preuzimanje. Priprema obaveštenje o nameri preuzimanja, tekst i skraćeni teksti ponude za preuzimanje, otvara računa deponovanih hartija od vrednosti, podnosi potrebnu dokumentaciju Komisiji za hartije od vrednosti, obaveštava akcionare, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti, Beogradsku berzu i menadžment ciljanog društva o ponudi za preuzimanje, prati deponovanje akcija i saldiranje.

PRUDENCE CAPITAL A.D. Beograd pruža ciljanim društvima usluge u vezi sa definisanjem odgovarajućih taktika odbrane od preuzimanja.

Top