Delta Broker changed its owner and became Prudence Capital

Delta Broker a.d. Beograd menja ime u Prudence Capital a.d. Beograd, nakon ranijeg preuzimanja kompanije od strane Holding kompanije Blumark Investments a.d. Beograd. Promena naziva predstavlja važan korak u daljem poslovanju i tržišnom repozicioniranju koje će biti usmereno ka proširenju usluga i unapređenju kvaliteta. Pored dosadašnjeg spektra usluga koje uključuju brokersko-dilerske poslove i korporativnu agenturu, kompanija će razvijati svoje aktivnosti i u oblasti usluga posredovanja pri kupovini privrednih subjekata, vlasničke transformacije, akcionarstva, emitovanja hartija od vrednosti i drugih srodnih aktivnosti, čime će se postići značajnije prisustvo na tržištu u oblasti konsaltinga u upravljanju kapitalom.

Kompanija, osnovana 18.12.1997. godine, član je Beogradske berze od 1998, a Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti od 2001. godine. Tokom proteklih 17 godina usluge kompanije koristilo je više od 30.000 klijenata. Danas kompanija zauzima značajno učešće u prometu hartija od vrednosti na srpskom tržištu kapitala. Pod novim nazivom i sa unapređenim konceptom poslovanja, Prudence Capital pružaće kvalitet usluga u skladu sa najvišim standardima.

Svi ostali naši podaci, uključujući adresu sedišta, matični broj i PIB ostaju isti, a ugovori sklopljeni pod poslovnim imenom Delta Broker ostaju na snazi.

Ukoliko imate pitanja u vezi s promenom naziva naše kompanije molim vas da kontaktirate Ljubicu Ćoso, Tel: (+381 11) 201 26 70; Fax: (+381 11) 201 26 77; Mail: ljubica.coso@prudencecapital.rs