full screen background image
Savetodavne usluge prilikom novih emisija

PRUDENCE CAPITAL A.D. Beograd obavlja poslove agenta i pokrovitelja kod emisija (distribucija) hartija od vrednosti. Pomaže u izradi Odluke o distribuciji hartija od vrednosti i Prospekta za distribuciju hartija od vrednosti, uknjižava novu emisiju u Centralnom registru, depou i kliringu harija od vrednosti, koordinira upis i uplatu hartija i sl.

Top