full screen background image

Poslovi u vezi sa privatizacijom

Uspostavljanje kontakta sa Agencijom za privatizaciju oko podataka vezanih za ciljnu kompaniju

Slanje pisma o zainteresovanosti za klijenta

Finansijska i pravna analiza subjekta privatizacije

Zastupanje klijenta na aukciji

Savetodavne usluge vezane za aktivnosti nakon kupovine kompanije

Top