full screen background image
Posredovanje u trgovini hartijama od vrednosti

PRUDENCE CAPITAL A.D. Beograd posreduje u trgovini hartijama od vrednosti, tj. akcijama i obveznicama Republike Srbije (obveznicama stare devizne štednje). Preko naše brokerske kuće možete otvoriti vlasnički račun hartija od vrednosti i dati nalog za kupovinu ili prodaju hartija od vrednosti. Kliring i saldiranje po zaključenim transakcijama kupovine ili prodaje vrši Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.

Top